ONKOVZDELÁVANIE

Váš partner v medicínskom vzdelávaní

Portál Onkovzdelávanie.sk slúži lekárom so záujmom o onkológiu, hematológiu a iné odbory súvisiace s danými ochoreniami. Môžete tu nájsť informácie k pripravovaným vzdelávacím akciám z oblasti onkológie a hematoonkológie. Súčasťou portálu je aj prístup k novým informáciám užitočným k ďalšiemu vzdelávaniu lekárov a k aktualizáciám z oblasti lekárskej praxe.

Zaregistrujte sa na portál Onkovzdelavanie.sk. Po registrácii budete dostávať aktuálne informácie
k pripravovaným konferenciám, ďalším aktivitám a novinkám. V blízkej budúcnosti pripravujeme pre Vás aj ďalšie informácie z oblasti onkológie. Radi privítame Vaše podnety a pripomienky na zlepšenie služieb pre Vás.

Onkovzdelávanie je tu pre Vás. Dúfame, že Vám nový portál „onkovzdelávanie" dokáže poskytúť potrebné informácie a otvorí Vám dvere do sveta modernej medicíny.