Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

4. - 5. november 2011 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Tieto informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť v zdravotníctve.