Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

16. - 17. november 2012 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Tieto informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť v zdravotníctve.