Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

15. - 16. november 2013 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Tieto informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť v zdravotníctve.