XIII. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

25. - 26. november 2016 | Radisson Blu Carlton Bratislava
Tieto informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť v zdravotníctve.