XIV. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

24. - 25. november 2017 | hotel Lindner, Bratislava
Tieto informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť v zdravotníctve.